(Dr.),B.L. Sharma Ajay Bhardwaj Vishwakarma
Ajitabh Sharma Amar Chand Dandewa
Amara Ram Jangid Amba Lal Sharma
Amolak Chand Anand Swaroop Bhardwaj
Anand Swaroop Bhardwaj Anand Swaroop Sharma
Arjun Jhaloya B.C.Sharma
B.D. Sharma B.L. Sharma (Prof.),
Babu Lal Jangid Babu Lal Jangid(Ex-Sarpanch),
Babu Lal Panwar Bansi Lal Deroliya
Bhag Chand Nagal Bhagirath Mal Sharma