ABJB Tehsil Sabha, Malarna Dungar (Sawai Madhopur), Raj.
Meeting of working committee of ABJB Pradesh Sabha, Raj.

Jangid Vikas Trust, Karauli, Raj.

Jangid Vikas Samiti
Samuhik Vivah Sammelan at Kotputli, Raj.
First Samuhik Vivah Sammelan at Piplu (Tonk), Raj.
Honour of Dr. Ram Babu Sharma & Smt. (Dr.) Minaxi Sharma
First Parichay Sammelan by Jangid Hastkala Seva Samiti Jaipur, Raj.
Inauguration of Jangid Dharmashala at Agra, UP
Parichay Sammelan at Sagar, MP
Gauri Vishwakarma in TV Serials