For more detail please contact:
Sh. Kailash Chand Loiwal - 9829114604 (President, Vivah Samiti)
Sh. Gopal Lal Pedwal - 9929666320 (President, Dharmshala Vikas Samiti Bhande Balaji)
Sh. Radhye Shyam Seelak - 9414519147 (Mahamantri)
Sh. Kailash Chand Ghaswa - 9414050231