Virat Vishwakarma
Omkareshwar Vishwakarma
Shrishthi Nirmankarta Shri Vishwakarma Bhuwanputra
Panchmukhi Vishwakarma Shri Vishwakarma Maharishi Angira
Shilpadhidev Vishwakarma Shri Vishwakarma Ji Aadi Shankaracharya
Panchmukhi Vishwakarma (Pushkar, Ajmer) Vishwakarma Ji Vishwakarma Ji
Vishwakarma Ji Kastha Pratima Vishwakarma Ji Vishwakarma Ji
Vishwakarma Ji, Althan(Surat) Vishwakarma Ji, Pahadganj(Delhi) Vishwakarma Ji
Vishwakarma Ji, Sardarpura, Barmer(Raj.) Alokik Vishwakarma
Vishwakarma Ji, Ghat Ki Guni, Jaipur, Raj. Vishwakarma Ghat, Haridwar
Vishwakarma Ji with Five Sons Vishwakarma Ji
Panchmukhi Vishwakarma Ji Vishwakarma Blunting Sun Shine
Maharishi Angira Lord Vishwakarma
Shri Vishwakarma Vishwakarma Temple, Jodhpur (Raj.) 
Shri Vishwakarma Lord Vishwakarma, Banganga (Bilara) Jodhpur, Raj.
Lord Vishwakarma, Sikar (Raj.)  Lord Vishwakarma, Ratlam, MP
Lord Vishwakarma Lord Vishwakarma
Lord Vishwakarma Lord Vishwakarma
Sangam Vihar, Delhi Angira Dham, Ajmer
Shri Vishwakarma, Chopasni, Jodhpur(Raj.) Shri Vishwakarma, Kota(Raj.)