Saint and Mahapurush from Jangid samaj
Saint Shiromani Swami Kalyan Dev Ji Paramhans 108 Mahatma Sh. Shobha Ram Ji
Sh. Swami Ritmanand Ji 1008 Sh. Swami Govind Ram Ji
Swami Chetanand Ji Swami Gitanand Saraswati Ji
Saint Sh. Kashipuri Ji Swami Mewanand Ji
Swami Veer Brahmendra Gurudev Jai Krishan Manithia
Baba Nand Singh Brahmrishi Lallo
Ram Singh Maharaj Swami Bhishm
Saint Dula Ram Maharaj Jassa Singh