Bhartiya Sanskriti Ka Prateek Gayatri Mantra
Dr. Durga Sharma