Social Magazines (Click for more details) 
Vishwakarma Today
Angira Vaibhav
Vishwakarma Kiran
Vedic Sansar
Jan Pravah
Vishwakarma Ki Pukar
Vishwakarma Sansaar
Shilp Kranti
Sambandh Setu
Alert News
Kamyab Kalam
Jangid Sanskriti